QC Hồ sơ

Giấy chứng nhận của SGS

 

 

chúng tôi có đầy đủ chứng chỉ của SGS, sau đây là các chi tiết, những chứng chỉ đó có thể chứng minh kiểm soát chất lượng và tín dụng của chúng tôi

 

 

Wuxi Baoneng Stainless Steel Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0

Wuxi Baoneng Stainless Steel Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1

Wuxi Baoneng Stainless Steel Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại lời nhắn